دوره 22، شماره 121 - ( بهار 1402(فروردین)، 1402 )                   جلد 22 شماره 121 صفحات 188-171 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


دانشیار، گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. ، s.faramarzi@edu.ui.ac.ir
چکیده:   (344 مشاهده)
زمینه: کودکان با نارسایی هوشی به دلیل نارسایی ­هایی که در زمینه رشدی، هوشی، شناختی، هیجانی و رفتاری دارند، باعث کاهش شادکامی والدین، به ­ویژه مادران خود می ­شوند. روابط سبک ­های فرزندپروری با متغیرهای مختلفی تأیید شده است، اما روابط آن با شادکامی با میانجی ­گری رضایت از زندگی و کیفیت زندگی در مادران دارای کودکان با نارسایی­ های ذهنی مغفول واقع شده است.
هدف: هدف بررسی روابط ساختاری شیوه ­های فرزندپروری و شادکامی با میانجی­ گری رضایت از زندگی و کیفیت زندگی در مادران کودکان دارای نارسایی­ های ذهنی می­ باشد.
روش: روش این مطالعه همبستگی و از نوع مدلیابی معادلات ساختاری می ­باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مادران دارای فرزند با نارسایی ذهنی از مراکز حرفه ­آموزی زیر 14 سال بهزیستی خراسان جنوبی بود که از بین این افراد تعداد 153 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع­ آوری اطلاعات از مقیاس­ های شادکامی آکسفورد (آرجیل و همکاران، 1989)؛ کیفیت زندگی (36 =SF)؛ رضایتمندی از زندگی داینر (1985) و پرسشنامه سبک ­های فرزندپروری بامریند (1973) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ­ها با رویکرد مدلیابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی انجام شد.
یافته­ ها: از بین سبک­ های فرزندپروری تنها اثر سبک فرزندپروری مقتدارنه بر شادکامی (ضریب مسیر 0/216 و تی 2/643) مثبت و معنادار است (0/01 P<). تأثیر سبک فرزندپروری مستبدانه بر شادکامی منفی و معنادار (0/01 P<) و تأثیر سبک آزادگرایانه بر شادکامی معنادار نیست. در مورد اثر غیرمستقیم، سبک فرزندپروری مقتدارنه از طریق متغیر میانجی رضایت از زندگی در سطح (0/05 <P) و از طریق متغیر میانجی کیفیت زندگی تأثیر معناداری (0/01P<) بر شادکامی دارد. در حالیکه سبک ­های فرزندپروری آزادگذار و مستبدانه از طریق متغیرهای میانجی کیفیت زندگی و رضایت از زندگی تأثیر معنی ­داری بر شادکامی ندارند.
نتیجه‌گیری: به نظر می ­رسد شیوه فرزندپروری از طریق رضایت و کیفیت زندگی می ­تواند از مادران دارای کودکان نارسایی­ های ذهنی در برابر فشارهای روانی محافظت کند و به شادکامی و بهزیستی آن ­ها کمک کند.
متن کامل [PDF 1520 kb]   (203 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1401/4/28 | پذیرش: 1401/6/29 | انتشار: 1402/1/1

بازنشر اطلاعات
این مقاله تحت شرایط مجوز کرییتیو کامنز (CC BY-NC-ND) قابل بازنشر است.