دوره 17، شماره 70 - ( 10-1397 )                   جلد 17 شماره 70 صفحات 715-728 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه پیام نور، همدان
چکیده:   (408 مشاهده)
زمینه: متخصصان بر این باورند که نهایی‌خواهی می‌تواند با بسیاری از خصوصیات روان‌شناختی دیگر آدمی ارتباط داشته باشد. از جمله این متغیرها می‌توان به متغیرهای حرمت خود، انگیزش و پیشرفت تحصیلی اشاره کرد. هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطۀ بین نهایی‌خواهی با حرمت خود، پیشرفت و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان انجام گرفت. روش: روش تحقیق در آن توصیفی و از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن شامل تمامی دانش‌آموزان پایۀ ششم مدارس ابتدایی شهر فامنین به تعداد 245 دانش‌آموز بود که در سال تحصیلی 97-1396 مشغول به تحصیل بودند. برای نمونه‌گیری از روش خوشه‌ای تک‌مرحله‌ای استفاده شد. بر این اساس، تعداد 150 دانش‌آموز (شامل 95 دختر و 57 پسر) بر اساس فرمول حجم نمونۀ کرجسی و مورگان (1970) انتخاب شد. ابزارهای گردآوری داده‌ها شامل نسخۀ ترجمه‌شده و معتبر‌شده مقیاس‌ نهایی‌خواهی هیل، سیاهۀ حرمت خود کوپر‌اسمیت، و پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر بودند. همچنین برای سنجش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان از معادل کمّی‌شدۀ نتایج آزمون‌های کیفی ماهانۀ دانش‌آموزان استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین نهایی‌خواهی مثبت با حرمت خود و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه مثبت و معنادر و بین نهایی‌خواهی منفی با حرمت خود و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه منفی و معنادر وجود دارد (0/05>P). همچنین معلوم شد که بین نهایی‌خواهی مثبت با انگیزش تحصیلی درونی و بیرونی به ترتیب رابطه مثبت و منفی معنادار و بین نهایی‌خواهی منفی با انگیزش تحصیلی درونی و بیرونی به ترتیب رابطه منفی و مثبت معنادار وجود دارد (0/05>P). نتیجه‌گیری: به منظور افزایش حرمت خود، انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان به ایشان نحوۀ تمرکز بر جنبه‌های مثبت نهایی‌خواهی آموزش داده شود.
متن کامل [PDF 482 kb]   (136 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۸/۵/۸ | پذیرش: ۱۳۹۸/۵/۸ | انتشار: ۱۳۹۸/۵/۸