دوره 18، شماره 76 - ( 4-1398 )                   جلد 18 شماره 76 صفحات 459-465 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران
چکیده:   (836 مشاهده)
 زمینه: سرزندگی از ابعاد روان ­درستی زنان سرپرست خانواده است که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. سبک­ های کنارآمدن با تنیدگی و باورهای دینی در پیش ­بینی سرزندگی زنان سرپرست خانواده چقدر نقش دارند؟ در این زمینه خلاء پژوهشی وجود دارد. هدف: این پژوهش با هدف پیش ­بینی سر زندگی بر پایه سبک­ های کنارآمدن و باورهای دینی در زنان سرپرست خانواده انجام شد. روش: روش تحقیق از نوع همبستگی بود. از جامعه آماری تمامی زنان سرپرست خانواده شهرستان یزد با استفاده از روش نمونه­ گیری در دسترس، تعداد 200 نفر انتخاب و پژوهش بر روی آنها اجرا شد. پرسشنامه‌های پژوهش شامل سرزندگی رایان و فردریک (1997)، سبک های کنارآمدن با تنیدگی اندلر و پارکر (1990) و باورهای دینی کندلر و همکاران (2003) بود. پس از جمع‌آوری اطلاعات، داده‌های تحقیق با استفاده از آزمون ­های پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت. یافته­ ها: نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین سرزندگی با سبک کنارآمدن اجتنابی همبستگی منفی و با مسأله ­مدار و باورهای دینی همبستگی مثبت وجود دارد. رگرسیون چندگانه نشان داد از بین سبک­ های کنارآمدن تنها سبک زندگی مسأله ­مدار توانست به پیش ­بینی معنی­ دار سرزندگی بپردازد (0/001p<). همچنین باورهای دینی نیز توانست به پیش­ بینی معنی ­دار سرزندگی بپردازد (0/001p<). نتیجه­ گیری: سرزندگی زنان سرپرست خانواده با باورهای دینی و سبک کنارآمدن مسأله ­مدار قابل پیش­ بینی است؛ بنابراین از طریق تقویت باورهای دینی و سبک کنار آمدن مسأله­ مدار می ­توان سرزندگی این زنان را بالاتر برد.

متن کامل [PDF 453 kb]   (360 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/5/12 | انتشار: 1398/4/10