دوره 20، شماره 98 - ( بهار1400(اردیبهشت)، 1400 )                   جلد 20 شماره 98 صفحات 316-305 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


استادیار گروه علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی‌شهر، اصفهان، ایران
چکیده:   (676 مشاهده)
زمینه: مطالعات متعددی به بررسی کیفیت رابطه زناشویی و ویژگی‌های ‌شخصیتی، نیازهای گلاسر و پذیرش خویشتن پرداخته اند. اما پژوهش پیرامون نقش میانجی پذیرش خویشتن در رابطه ویژگی‌های ‌شخصیتی و نیازهای گلاسر با کیفیت رابطه زناشویی مغفول مانده است. هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی پذیرش خویشتن در رابطه ویژگی‌های شخصیتی و نیازهای گلاسر با کیفیت رابطه زناشویی در بین زوج‌های شهر اصفهان بود. روش: این پژوهش از نوع همبستگی با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل زوج‌های 20 تا 50 ساله شهر اصفهان در سال 1396 بودند که حداقل دو سال از ازدواج آنها گذشته بود. نمونه آماری شامل 280 زوج بود که به صورت در دسترس از مناطق مختلف شهری انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه پنج عامل شخصیت نئو (کاستا و مک‌کری، 1992)، پرسشنامه کیفیت ابعاد رابطه (فلیچر، سیمپسون و توماس، 2000)، پرسشنامه نیازهای اساسی (صاحبی، 1380) و پرسشنامه پذیرش خویشتن (چمبرلین و هاگا، 2001). داده‌های گردآوری شده با استفاده از آزمون‌های مدل ساختاری و تحلیل مسیر با استفاده از نرم­ افزار SPSS نسخه 25 و AMOS نسخه 24 تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که ویژگی‌های شخصیتی (توافق‌پذیری، تجربه‌گرایی و وجدان‌گرایی) و نیازهای گلاسر (‌عشق و تعلق خاطر) با کیفیت رابطه زناشویی رابطه مثبت و معنادار و ویژگی‌های شخصیتی (روان رنجوری) و نیازهای گلاسر (قدرت و تفریح) رابطه منفی و معنادار دارند )0/05 >(p. نتایج ارزیابی شاخص‌های برازش نشان داد که مدل نهایی پژوهش به صورت قابل قبولی با داده‌های ‌جمع‌آوری شده برازش دارد و مدل مفهومی پژوهش تأیید می‌شود (0/05 >(p. متغیرهای مذکور پس از تحلیل عامل تأییدی وارد مدل­سازی معادلات ساختاری شدند و سایر متغیرها از مدل حذف شدند. نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشان داد که ویژگی‌های شخصیتی و نیازهای گلاسر به واسطه پذیرش خویشتن بر کیفیت رابطه زناشویی تأثیر معناداری دارند. نتیجه گیری: نتایج نیز بیانگر این بود که پذیرش خویشتن نقش واسطه معنادار اثرات متغیرهای ویژگی‌های شخصیت و نیازهای گلاسر برکیفیت رابطه زناشویی است.
متن کامل [PDF 678 kb]   (295 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/7/2 | پذیرش: 1400/2/10 | انتشار: 1400/1/2

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.