پیام خود را بنویسید

یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.سال 1402
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 129 (پاییز 1402(آذر)، 9-1402) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 128 (پاییز 1402(آبان)، 8-1402) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 127 (پاییز 1402(مهر)، 7-1402) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 126 (تابستان 1402(شهریور)، 6-1402) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 125 (تابستان 1402(مرداد)، 5-1402) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 124 (تابستان 1402(تیر)، 4-1402) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 123 (بهار 1402(خرداد)، 3-1402) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 122 (بهار 1402(اردیبهشت)، 2-1402) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 121 (بهار 1402(فروردین)، 1-1402) - 12 مقاله

سال 1401
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 120 (زمستان 1401 (اسفند)، 9-1401) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 119 (زمستان 1401 (بهمن)، 8-1401) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 118 (زمستان 1401(دی)، 10-1401) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 117 (پاییز 1401(آذر)، 9-1401) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 116 (پاییز 1401(آبان)، 8-1401) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 115 (پاییز (مهر)، 7-1401) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 114 (تابستان 1401(شهریور)، 6-1401) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 113 (تابستان 1401(مرداد)، 5-1401) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 112 (تابستان 1401(تیر)، 4-1401) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 111 (بهار 1401(خرداد)، 3-1401) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 110 (بهار 1401(اردیبهشت)، 2-1401) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 109 (بهار 1401(فروردین) 1-1401) - 12 مقاله

سال 1400
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 108 (زمستان 1400 (اسفند)، 9-1400) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 107 (زمستان 1400 (بهمن)، 8-1400) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 106 (زمستان 1400(دی)، 10-1400) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 105 (پاییز 1400(آذر)، 9-1400) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 104 (پاییز 1400 (آبان)، 8-1400) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 103 (پاییز 1400(مهر)، 7-1400) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 102 (تابستان1400(شهریور)، 6-1400) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 101 (تابستان1400(مرداد)، 5-1400) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 100 (تابستان1400(تیر)، 4-1400) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 99 (بهار1400 (خرداد)، 3-1400) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 98 (بهار1400(اردیبهشت)، 2-1400) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 97 (بهار1400(فروردین)، 1-1400) - 13 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 96 (زمستان 1399 (اسفند) 9-1399) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 95 (زمستان 1399(بهمن) 8-1399) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 94 (زمستان 1399(دی) 10-1399) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 93 (پاییز 1399(آذر) 9-1399) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 92 (پاییز 1399 (آبان) 8-1399) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 91 (پاییز 1399(مهر) 7-1399) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 90 (تابستان1399(شهریور) 6-1399) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 89 (تابستان1399(مرداد) 5-1399) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 88 (تابستان1399(تیر) 4-1399) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 87 (بهار 1399(خرداد) 3-1399) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 86 (2-1399) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 85 (1-1399) - 12 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 84 (9-1398) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 83 (8-1398) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 82 (10-1398) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 81 (9-1398) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 80 (8-1398) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 79 (7-1398) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 78 (6-1398) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 77 (5-1398) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 76 (4-1398) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 75 (3-1398) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 74 (2-1398) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 73 (1-1398) - 12 مقاله

   
[ 0-5 از 10   بعدی ]

کلیه حقوق این وبگاه متعلق به مجله علوم روانشناختی است.

طراحی و برنامه‌نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC-ND 4.0 | Journal of psychologicalscience

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)