پیام خود را بنویسید

اهداف

 | تاریخ ارسال: 1398/3/2 | 
هدف‌ها و انگیزهها:
- شناساندن روانشناسی علمی و استقرار آن به مقیاس ملّی از راه ترغیب بررسیهای تطبیقی در دو دامنه بنیادی و به‌کار بسته.
- گسترش یافتهها، فنّ آوریها و عمل پردازیهای روانشناختی در سطح درون فرهنگی و بین فرهنگی با تأکید بر تحقّق پژوهش‌های میدانی و ارائه و انتقاد نظریهها.
- ایجاد شرایط مبادله فکری در سطح صنفی و حرفه‌ای بین روانشناسان در پهنه همکاریهای ملّی و بین المللی
سبک ارائه نوشتهها:
 در قالب گزارش فرآیند یک پژوهش علمی مبتنی بر ملاحظات روش شناختی امروزی
 در قالب بررسیهای فراتحلیلی به منظور دستیابی به صورتبندیهای مفهومی نوین
 در قالب برگردانهای ناب آثار مـﺅلفان نامی و یا مربوط به تحلیل این نوع آثار
نکتههائی که باید ارائهدهندگان مقاله در مدّنظر داشته باشند:
 مجله در رد یا قبول مقالههای دریافت شده آزاد است.
 مقالههای دریافت شده بازگردانده نخواهند شد.
■ مجله در مورد ارائه مفاهیم و سازههای شناخته شده براساس سبک خود عمل خواهد کرد.
■ مجله یکسانسازی اصطلاحات و کاربرد صحیحترین کتابت تلفظ اسامی خارجی را وجهه همّت خود قرار خواهد داد.
 برگردانها باید با متن اصلی همراه باشند.
■ مجله فقط به نشر آثاری که قبلاً در هیچ نشریهای عیناً به چاپ نرسیدهاند مبادرت میورزد.
 مسؤولیت درستی علمی هر مقاله و حفظ حقوق دیگر مـﺆلفان در چارچوب آن برعهده مـﺆلف آن مقاله است.
 مشخصات هویّتی، علمی و حرفهای مـﺆلف و نشانیهای ارتباطی وی باید با نوشته همراه باشند.
 هر مقاله باید با چکیدهای تقریباً صد کلمهای و واژه- کلیدها آغاز شود و یک چکیده به انگلیسی نیز در پایان به همراه داشته باشد.
 مـﺆلف باید واژههای کلیدی مقاله خود را در پایان چکیده در حدود پنج کلمه بسیط یا مرکب معرفی کند.
 منابع و مآخذ، جدولها، نمودارها، نمایانندهها باید براساس راهنمای معیارهای جدید ارائه مقالههای علمی، که مجموعهای از آنها توسطAPA  (2012) چاپ ششم نیز گردآوری شده است، تدوین شده باشند.
 همراه بودن CD مقالهای که با نرم‌افزار Word 2010 تایپ شده الزامی است. در صورتی که مقاله به انگلیسی باشد باید نام نرمافزار بهکار برده شده، قید گردد.CAPTCHA
دفعات مشاهده: 3912 بار   |   دفعات چاپ: 327 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علوم روانشناختی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of psychologicalscience

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)