برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
بررسی ارتباط بین خشونت های خانوادگی و تبعات روانی آن با اختلال شخصیت مرزی و سوء مصرف الکل (1388 مشاهده)
پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دوره‌های مجازی بر اساس نستوهی، هوش معنوی و جنسیت آنان (1157 مشاهده)
نقش ویژگی های عاطفی و شناختی والدین در پیش بینی سطوح سازگاری آنها با بیماری ‌های نقص ایمنی اولیه کودکان (1026 مشاهده)
مقایسه سلامت روانی کودکان بر اساس سطح تحصیلات والدین (990 مشاهده)
مقایسۀ نیمرخ روان شناختی تکواندوکاران موفق و کمترموفق (963 مشاهده)
اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه اشتیاق در ورزشکاران (928 مشاهده)
کیفیت روابط بین‌فردی بر‌اساس بخشش خود، بخشش دیگران و بخشش موقعیت‌ها (890 مشاهده)
سنجش اثربخشی پارادوکس درمانی بر اختلال اضطراب اجتماعی: مطالعه موردی (863 مشاهده)
نقش واسطه‌ای استحکام من در رابطه بین تحول من و سلامت روان در دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه تهران (861 مشاهده)
طراحی بسته آموزشی تربیت جنسی نوجوانان مبتنی بر فرهنگ ایرانی و اثربخشی آن بر خودکارآمدی اجتماعی و خطرپذیری جنسی در دانش آموزان دختر متوسطه اول (807 مشاهده)
پیش‌بینی رضایت از زندگی بر اساس تصور فرد از خدا در دانشجویان علوم پزشکی (758 مشاهده)
نقش واسطه ای روان سازه های ناسازگار اولیه در رابطه بین سبک های دلبستگی و مکانیسم های دفاعی (740 مشاهده)
اثربخشی آموزش ذهن آگاهی و درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (اکت) بر درماندگی روانشناختی، اضطراب مرگ بیماران مبتلا به سرطان اصفهان (731 مشاهده)
اثربخشی گروه درمان گری به روش تحلیل رفتار متقابل بر نظم جویی شناختی هیجان و صمیمیت زناشویی زنان آسیب دیده از خیانت همسر (657 مشاهده)
مقایسه اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد با گروه درمانی مبتنی بر توجه‌آگاهی بر اختلالات روان شناختی و الگوهای رفتاری دانشجویان دارای تیپ شخصیتی D (650 مشاهده)
نقش میانجی گری خودکارآمدی جنسی در رابطه بین سبک های دلبستگی و رضایت جنسی در مردان معتاد شهر کرمانشاه (649 مشاهده)
بررسی اثربخشی مداخلات روان شناختی خانواده محور بر هوش بهر کودکان با نشانگان داون (637 مشاهده)
پژوهش‎های روان‎شناختی در ایران: مروری بر ساختار مقاله‎های علمی ـ پژوهشی (633 مشاهده)
اثربخشی کارگاه آموزشی «تربیت کودک اندیشمند» بر مشکلات رفتاری کودکان و خودکارآمد پنداری والدگری (628 مشاهده)
اثربخشی آموزش مدیریت استرس مبتنی بر مدل شناختی‌ رفتاری برکیفیت زندگی بیماران مبتلا به ام اس (626 مشاهده)
ساخت و درستی‌آزمایی مقیاس استحکام من: یک مطالعه مقدماتی (623 مشاهده)
بررسی سازه های شکل دهنده رفتار شایعه سازی، روانی اجتماعی و سازمانی (621 مشاهده)
نقش تعدیل‌ کننده حالت اضطرابی، با دانش و بازخورد جنسی در رابطه بین وخامت اختلال‌های جنسی و مشکلات زناشویی (617 مشاهده)
اثربخشی آموزش راهبردهای پردازش هیجان مدار بر هیجان تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر کرمان (615 مشاهده)
اثربخشی بسته آموزشی خود نظم دهی بر افزایشِ نگرش نسبت به مدرسه در دانش آموزان پایه یازدهم شهر تهران (612 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
اثربخشی آموزش مهارت‌های هوش اخلاقی بر سازش‌یافتگی (عاطفی، آموزشی، اجتماعی) دانش‌آموزان زورگو (643 دریافت)
نقش تعدیل‌ کننده حالت اضطرابی، با دانش و بازخورد جنسی در رابطه بین وخامت اختلال‌های جنسی و مشکلات زناشویی (420 دریافت)
بررسی نتایج نمونه غیربالینی 12 ساله ایرانی در پاسخ‌دهی به آزمون رورشاخ و مقایسه آن با نمونه مشابه اکسنر (2003) (411 دریافت)
تأثیر آموزش طرز رفتار به والدین بر افسردگی مادران کودکان دارای اختلال تضادورزی کشاکشی (342 دریافت)
پیش بینی ناگویی هیجانی براساس سبک های دلبستگی و ابعاد کمال گرایی (324 دریافت)
پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس صمیمیت زناشویی و دشواری تنظیم هیجان (323 دریافت)
اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه اشتیاق در ورزشکاران (318 دریافت)
طراحی بسته آموزشی تربیت جنسی نوجوانان مبتنی بر فرهنگ ایرانی و اثربخشی آن بر خودکارآمدی اجتماعی و خطرپذیری جنسی در دانش آموزان دختر متوسطه اول (315 دریافت)
سنجش اثربخشی پارادوکس درمانی بر اختلال اضطراب اجتماعی: مطالعه موردی (312 دریافت)
بررسی آموزش تقلید در بهبود توانایی ذهن خوانی در بین کودکان مبتلا به اُتیسم با عملکرد بالا (310 دریافت)
مقایسۀ اثربخشی درمان شناختی رفتاری با ذهن آگاهی بر روان درستی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو (306 دریافت)
نقش واسطه‌ای استحکام من در رابطه بین تحول من و سلامت روان در دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه تهران (301 دریافت)
اثربخشی امیددرمانگری گروهی مبتنی بر نظریه‌ی اسنایدر بر کیفیت زندگی مردان با ناتوانی جسمی - حرکتی (296 دریافت)
پیش‌بینی تعارض زناشویی براساس روان‌بنه‌ها، سبک‌های دلبستگی و بخشودگی (281 دریافت)
نقش تئوری ذهن و فراشناخت در پیش بینی ضعف نظم جویی هیجان در دانش آموزان پسر مبتلا به اختلال فزون کنشی/کمبود توجه (277 دریافت)
تأثیر آموزش مدیریت خشم مبتنی بر روی آورد شناختی- رفتاری در مشکلات رفتاری دختران نوجوان (271 دریافت)
مقایسه اثربخشی آموزش گروهی شفقت و تئوری انتخاب بر احساس درماندگی آموخته شده و خودکارآمد ‌پنداری دانش‌آموزان (271 دریافت)
کیفیت روابط بین‌فردی بر‌اساس بخشش خود، بخشش دیگران و بخشش موقعیت‌ها (268 دریافت)
ساخت و درستی‌آزمایی مقیاس استحکام من: یک مطالعه مقدماتی (265 دریافت)
نقش باورهای فراشناخت در پیش‌بینی عود سوء مصرف مواد (262 دریافت)
اثربخشی آموزش مدیریت استرس مبتنی بر مدل شناختی‌ رفتاری برکیفیت زندگی بیماران مبتلا به ام اس (260 دریافت)
نقش واسطه ای روان سازه های ناسازگار اولیه در رابطه بین سبک های دلبستگی و مکانیسم های دفاعی (258 دریافت)
بررسی تأثیر توانبخشی شناختی مبتنی برحرکت بر بهبود حافظه جاری کودکان مبتلا به اختلال کمبود ‌توجه/ فزون‌ کنشی (244 دریافت)
پیش بینی اهمالکاری تحصیلی بر اساس ویژگی‌های شخصیت و با واسطه گری راهبردهای خودگردانی (243 دریافت)
اثربخشی برنامۀ آموزشی تحول مثبت نوجوانی بر رضایت از زندگی و خودکارآمد پنداری در نوجوانان (242 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 3866 بازدید)
اطلاعات نشریه ( 2256 بازدید)
تماس با ما ( 1902 بازدید)
مجله علوم روانشناختی ( 1624 بازدید)
عکس های مجلات ( 1345 بازدید)
اهداف ( 1257 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 1252 بازدید)
فرایند پذیرش مقالات ( 976 بازدید)
مشابهت یاب ( 843 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 630 بازدید)
قوانین و مقررات استفاده از پایگاه ( 252 بازدید)
هزینه پذیرش و چاپ در مجله علوم روانشناختی : ( 113 بازدید)
خوش آمدید ( 4 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اطلاعات نشریه ( 159 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 154 چاپ)
عکس های مجلات ( 153 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 124 چاپ)
مجله علوم روانشناختی ( 123 چاپ)
تماس با ما ( 120 چاپ)
اهداف ( 100 چاپ)
مشابهت یاب ( 97 چاپ)
فرایند پذیرش مقالات ( 92 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 82 چاپ)
قوانین و مقررات استفاده از پایگاه ( 38 چاپ)
هزینه پذیرش و چاپ در مجله علوم روانشناختی : ( 4 چاپ)
خوش آمدید ( 3 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علوم روانشناختی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of psychologicalscience

Designed & Developed by : Yektaweb