دوره 20، شماره 99 - ( بهار1400 (خرداد)، 1400 )                   جلد 20 شماره 99 صفحات 379-390 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
چکیده:   (504 مشاهده)
زمینه: نیروی انسانی از مهم ترین سرمایه­  های سازمان ­ها بوده که برخورداری آنها از انگیزش و رضایت شغلی می ­تواند یاریگر سازمان  ها در رسیدن به اهدافشان باشد. برای ارتقاء سطح این متغیرها در نیروی انسانی مطالعات بسیاری انجام شده، ولی در این میان به نقش هوش سازمانی، به عنوان عامل اثرگذار بر این متغیرها کمتر توجه شده است. هدف: این پ‍ژوهش با هدف بررسی اثربخشی برنامه آموزش هوش سازمانی بر رضایت شغلی و انگیزش شغلی در کارکنان ستادی یکی از صنایع وزارت دفاع انجام شد. روش: پژوهش حاضر، یک مطالعه شبه­ آزمایشی به شیوه پیش ­آزمون، پس ­آزمون با گروه گواه، بود. بدین منظور از بین کارکنان ستادی یکی از صنایع وزارت دفاع با روش نمونه ­گیری در دسترس 32 نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (16 نفر) و گواه (16 نفر) قرار گرفتند. بسته محقق ساخته آموزش هوش سازمانی طی 11 جلسه دو ساعته برای گروه آزمایش اجرا شد. در طول این مدت گروه گواه نیز هیچ‌گونه آموزشی دریافت نکردند. هر دو گروه مقیاس رضایت شغلی اسپکتور (1985) و مقیاس انگیزه شغلی درونی و بیرونی ترمبلای و همکاران (2009) را در مراحل پیش­ آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. داده ­ها با استفاده از نرم ­افزار Spss-19 تحلیل شد. یافته­  ها: نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که بین دو گروه آزمایش و گواه در مؤلفه تنظیم درون­فکنی شده (از مؤلفه­ های انگیزش شغلی) و مؤلفه ­ های ارتقای شغلی و ماهیت کار (از مؤلفه ­های رضایت شغلی) تفاوت معناداری وجود دارد و میانگین نمرات گروه آزمایش در این مؤلفه­ ها در مرحله پس ­آزمون از گروه گواه بیشتر بود (0/001 ≥p). نتیجه ­گیری: رضایت و انگیزش شغلی از جمله عواملی است که بر افزایش بهره‌وری سازمان ­ها و عملکرد مطلوب کارکنان تأثیر دارد، بنابراین انجام اقداماتی برای افزایش سطوح این متغیرها در کارکنان ضروری است.
متن کامل [PDF 648 kb]   (205 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/8/21 | پذیرش: 1400/3/10 | انتشار: 1400/2/2