پیام خود را بنویسید

زندگینامۀ علمی- حرفه ای دکتر محمود منصورسردبیر مجلۀ علوم روانشناختی

 | تاریخ ارسال: 1399/1/14 | 
 

دکتر محمود منصور استاد روانشناسی بالینی و تحولی دانشگاه تهران و چهرۀ ماندگار رشتۀ روانشناسی وی تحصیلات متوسطۀ خود را در دبیرستان دارالفنون تهران به پایان رساند و به عنوان شاگرد اول کنکور اعزام دانشجو به اروپا  برای ادامه تحصیل در رشتۀ روانشناسی به کشور سوئیس عزیمت کرد. او در دانشگاه ژنودانشکدۀ روانشناسی (موسسۀ ژان ژاک روسو)  تحصیلات دانشگاهی خود را به ترتیب زیر ادامه داد:
الف- تحصیلات
 • دیپلم عمومی مقدماتی
 • دیپلم عومی روانشناسی ژنتیک (کودک،  نوجوان....)
 • لیسانس روانشناسی عمومی و تحولی
 • گواهی اختصاصی روانشناسی تجربی
 • دیپلم اختصاصی روانشناسی بالینی
 • دیپلم اختصاصی کاربرد روانشناسی در راهنمایی حرفه ای
 • دکترای روانشناسی ژنتیک و بالینی
وی رسالۀ خود را در زمینۀ روانشناسی تجربی و بالینی با راهنمایی پروفسور پیاژه به پایان رساند
ب- زندگی حرفه ای-  سازمانی:
 • روانشناس مرکز روانشناختی دانشگاه پلی تکنیک (امیر کبیر)
 • مدرس هنرسرای عالی و پلی تکنیک
 • روانشناس بالینی کانون هدایت کودک
 • رئیس و روانشناس بالینی مرکز مشاهدات روانی
 • استاد یار گروه روانشناسی دانشگاه تهران 1344
 • رئیس مرکز تحقیقات دانشسرای عالی (دانشگاه تربیت معلم)
 • دانشیار دانشگاه تهران در گروه روانشناسی 1348
 • استاد دانشگاه تهران 1354
 • استاد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز علوم و تحقیقات
 •  
پ- مدیریت ها:
 • مدیریت گروه مبانی روانی در سه دوره
 • رئیس مرکز مشاهدات روانی
 • رئیس موسسۀ  تحقیقات دانشسرای عالی
ت- عضویت ها:
 • عضویت در هیئت ممیزۀ دانشگاه در دو دوره
 • عضویت در شورای انتشارات دانشگاه تهران در دو دوره
 • عضویت در شورای عالی انجمن اولیاء و مربیان
 • عضویت در اتحادیۀ بین المللی روانشناسی
 • عضویت در اتحادیۀ بین المللی بهداشت روانی
 • عضویت در انجمن بین المللی روانشناسی بکار بسته
ث- فعالیتهای آموزشی:
 1. تدریس در دورۀ کارشناسی:
روانشناسی ژنتیک ، بزهکاری کودکان و نوجوانان، هوش ، روانشناسی بالینی (دانشکدۀ علوم تربیتی)، روانشناسی مرضی، بهداشت روانی، شخصیت، آزمونهای تشخیص اختلالات
 1. تدریس در دورۀ کارشناسی ارشد:
روانشناسی بالینی (تدریس در روانشناسی بالینی در کارشناسی ارشد برای نخستین بار در ایران در سال 1346)، راهنمائی حرفه ای، روانشناسی مرضی، روانشناسی بالینی، فرآیند های روانی، راهنمائی حرفه ای
 1. تدریس در دورۀ دکتری:
روانشناسی مرضی، روانشناسی بالینی تحولی، شخصیت
 
 
 
ج- شرکت در مجامع بین المللی و ارائۀ مقالات و گزارش تحقیق:
 • شرکت در کنگرۀ جرم شناسی کاراکاس تحت عنوان دفاع اجتماعی
 • شرکت در کنگرۀ پیشرفت های آموزشی IEA))
 • شرکت در کنگرۀ سالانۀ (IEA) در فرانکفورت آلمان 0گزارش تحقیق)
 • شرکت در کنگرۀ سالانۀ (IEA) آمستردام در هلند (گزارش تحقیق)
 • شرکت در کنگرۀ سالانۀ (IEA) بوداپست، مجارستان (گزارش تحقیق)
 • شرکت در کنگرۀ پیشگیری جنایی در پاریس، فرانسه (ارائۀ مقاله)
 • شرکت در کنگرۀ جهانی مسائل روانی در کپنهاک، دانمارک (ارائۀ مقاله)
 • شرکت در کنگرۀ جهانی روانپزشکی و رشته های وابسته پاریس، فرانسه 1987 (ارائۀ مقاله)
 • شرکت در کنگرۀ بین المللی روانشناسی مونترال کانادا 1996 (ارائۀ مقاله)
 • شرکت در کنگرۀ جهانی بهداشت روانی هلسینکی، فنلاند 1997 (ارائۀ مقاله)
 • شرکت در کنگرۀ بین المللی اولیاء و مربیان تهران 1379 (ارائۀ مقاله)
 • شرکت در کنگرۀ بین المللی علوم روانشناختی تهران (ارائۀ مقاله)
 • شرکت در کنگرۀ جهانی روانشناسی در استکهلم سوئد 2000 (ارائۀ مقاله)
چ- شرکت در مجامع علمی داخلی:
 • شرکت در کنگرۀ بهداشت روانی رامسر
 • کنگرۀ گسترۀ کودکان استثنائی تهران، کنگرۀ بهداشت روانی ساری، کنگرۀ بزرگداشت پیاژه در دانشگاه تربیت مدرس، ارائۀ پنج مقاله در کنگره های مشهد، اصفهان، شیراز
ح- آثار) 1. مقالات):
 • ارائۀ مقالات در مجلات  بین المللی زیر:
(Rvue Psyche. Souology) ( Koznevele) (Binop) (Revue de Criminologie)
 • ارائۀ دو مقاله در مجلۀ سخن
 • چهار مقاله در مجلۀ روانشناسی (دورۀ جدید)
 • دو مقاله در مجلۀ علوم روانشناختی
 • ارائۀ چندین مقاله در مجلات کودکان استثنائی و غیره
خ- آثار (2. کتابها):
 • احساس کهتری (انتشارات دانشگاه تهران)
 • روانشناسی ژنتیک (انتشارات دانشگاه تهران)
 • زمینۀ راهنمایی حرفه ای (انتشارات چهر، تهران)
 • زمینۀ بزهکاری کودکان و نوجوانان (انتشارات جهر، تهران)
 • ده مقاله در بارۀ مسائل روانی و پرورشی کودکان و نوجوانان (انتشارات دانشسرای عالی)
 • تهیۀ پرسشنامه در پژوهش های اجتماعی روانی (موسسۀ تحقیقات دانشسرای عالی)
 • پیشرفت مدارس در پرتو تحول روشهای آموزش و پرورش (انتشارات رشد)
 • مسئلۀ هدایت شاگردان مدارس (انتشارات ابن سینا)
 • شخصیت، ساخت، پدیدآیی و تحول (انتشارات دانشگاه تهران)
 • گفتگوهای آزاد با ژان پیاژه (با همکاری) (انتشارات سمت )
 • تربیت به کجا ره می سپرد؟ (با همکاری) (انتشارات دانشگاه تهران)
 • روانشناسی بالینی (با همکاری) (انتشارات بعثت)
 • دیدگاه پیاژه در گسترۀ تحول روانی (انتشارات بعثت)
 • بیماریهای روانی (با همکاری) (انتشارات رشد)
 • روانشناسی ژنتیک 2 (با همکاری) (انتشارات رشد)
 • نقاشی کودکان، تست ترسیم خانواده (با همکاری) (انتشارات رشد)
 • لغت نامۀ روانشناسی (با همکاران) (انتشارات ژرف)
 • روانشناسی ژنتیک: تحول روانی از تولد تا پیری،( تألیف جدید انتشارات سمت 1387)
 
د- فعالیتهای پژوهشی:
 1. پژوهش های شخصی
 • پیشگیری بزهکاری (اعتیاد)،  ارائه شده به کنگرۀ دفاع اجتماعی کاراکاس
 • بررسی روانشناسی رانندگی در ایران، ارائه شده  به کنگرۀ پیشگیری جنایی، پاریس
 • برسی نارساخوانی در کودکان ایرانی، ارائه شده  به کنگرۀ روانپزشکی و رشته های وابسته، پاریس
 • بررسی تطبیقی پیشرفت های بالینی، ارائه شده به سمینار مرکز آلفرد بینه، پاریس
 • بررسی تحول روانشناسی در ایران، ارائه شده  به کنگرۀ جهانی روانشناسی کانادا
 • بررسی رفورم آموزشی به منزلۀ آموزش بهداشت روانی، ارائه شده به کنگرۀ جهانی بهداشت روانی، فنلاند
 1. پژوهش های مصوب:
 • بررسی تحول کودکان ایرانی بر اساس تحلیل نتایج بالینی و آماری، یک تست فرافکن تولیدی، طرح مصوب شورای تحقیقات دانشگاه تهران (مجری طرح)
 • توان ذهنی و درک مفاهیم در دانش آموزان دورۀ ابتدایی در ایران
 • شرکت در طرح بین المللی IEA  طرح مصوب شورای تحقیقات وزارت آموزش و پرورش (همکار طرح)
ذ- انجام تعداد دیگری طرح پژوهشی شخصی و همکاری با طرح های پژوهشی
ر- امور فصلنامه ها:
 • مدیریت مجلۀ تحقیقات تربیتی دانشسرای عالی چهار سال
 • مدیریت مجلۀ نمای تربیت در انتشارات یونسکو چهار سال
 • مدیریت بولتن روانشناسی موسسۀ تحقیقات تربیتی به زبان انگلیسی چهار سال
 • سردبیری مجلۀ روانشناسی از آغاز تا پاییز 77 (شش شمارۀ اول)
 • سردبیر و مدیر مسئول و صاحب امتیاز مجلۀ علوم روانشناختی از 1380 تا کنون
ز- راهنمایی و مشاوره های نظری و بالینی
 • راهنمایی بیش از 50 رساله دوره های کارشناسی ارشد و دورۀ دکتری روانشناسی، کودکان استثنایی
 • مشاور بیش از 20 رسالۀ دکتری و کارشناسی ارشد
 • مدرس دوره های دکتری روانشناسی دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد اسلامی
 • فعالیتهای بالینی تشخیص درمانگری به طور مستقیم و مستمر
ژ-  جوایز
 • جایزۀ هشتمین دورۀ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران (1369)، کتاب شخصیت، انتشارات دانشگاه تهران
 • جایزۀ هجدهمین دورۀ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران (1379)، کتاب روانشناسی ژنتیک (تحول روانی از تولد تا پیری) انتشارات سمت
 • پیشرفت مدارس در پرتو تحول روشهای آموزش و پرورش (انتشارات رشد) برندۀ جایزۀ بهترین کتاب سال
 
 
 
 
 
 
 

دفعات مشاهده: 4973 بار   |   دفعات چاپ: 469 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وبگاه متعلق به مجله علوم روانشناختی است.

طراحی و برنامه‌نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC-ND 4.0 | Journal of Psychological Science

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)