پیام خود را بنویسید

راهنمای نگارش مقاله

 | تاریخ ارسال: 1398/2/31 | 

نویسنده گرامی، با سلام
 
 *
پیشاپیش از اینکه با رعایت موارد زیر، امکان بررسی سریع تر مقاله خود را فراهم می سازید، سپاسگزاریم.*         

 

دریافت راهنمای جامع نویسندگان  اینجا کلیک کنید
برای دریافت راهنمای قالب مقاله  اینجا   را کلیک کنید
برای دریافت راهنمای تکمیلی نگارش و تنظیم مقاله  اینجا   را کلیک کنید
برای دریافت فرم 
تعهدنامه  و 
فرم تعارض منافع اینجا را کلیک کنید
دریافت نمونه قالب فایل word  اینجا کلیک کنید

                   
 فرم مقاله: همه مقالات منتشر شده، مبتنی بر فرم مجله است. 
نویسندگان محترم دقت نمایند مقاله ارسالی بر اساس فرمت مجله باشد و از درج عنوان های اضافی خودداری نمایند. عناوین اصلی عبارتنداز:
- چکیده
- مقدمه
- روش 
- یافته ها
- بحث و نتیجه گیری
- منابع

*  مقالات پس از بررسی توسط داوران و انجام ویرایش توسط نویسندگان، مجددا  توسط داورهای دیگری نیز بررسی می شوند. بنابراین در هر مرحله از روند بررسی ممکن است نیاز به انجام ویرایش های متفاوتی باشد. 
*   نویسنده موظف است پس از اعمال نظرات دبیر علمی و داور، اصلاحات مورد نظر را انجام داده و فایل اصلاحی را در قسمت مناسب بارگذاری نماید. بدیهی است عدم بارگذاری مقاله در قست درست و یا عدم اعمال اصلاحات و ارسال مجدد فایل اولیه، منجر به « رد شدن مقاله» خواهد شد. 

* برای دریافت کد ارکید به سایت www.orcid.org مراجعه نمایید.  
با سلام،
پیشاپیش از این که با رعایت موارد زیر، امکان بررسی سریع تر مقاله خود را فراهم می سازید، سپاسگزاریم
.
لطفاً قبل از ارسال مقاله به موارد ذیل توجه نمائید:
 
مراحل و روند ارسال و پذیرش  مقاله در مجله علوم روان شناختی

۱. مرحله ثبت نام در سامانه
قبل از اقدام به ثبت نام ، نویسندگان محترم توجه نمایند به دلیل دریافت حجم زیادی از مقاله ها، این مجله گرایش به پذیرش مقاله های مستخرج از پایان نامه های دکتری و یا طرحهای  پژوهشی مصوب شماره دار را در اولویت ورود به پروسه داوری دارد. مقاله های مستخرج از پایان نامه های کارشناسی ارشد در صورتی که از نظر پیشینه ادبیاتی، نوشته علمی، بیان مساله، روش تحقیق، پیشینه دانشگاهی و اساتید راهنما بسیار قوی باشد به پروسه داوری وارد می شود.

در این مرحله نویسنده(گان) محترم قبل از ارسال مقاله خود ضروری است تا به عنوان یک کاربر جدید، اطلاعات هویتی خود را سامانه رسمی مجله ثبت نمایند. بدین منظور ابتدا با مراجعه به صفحه اصلی مجله، در قسمت بالا سمت چپ وب سایت  بر روی ثبت نام کلیک کرده و سپس در صفحه ثبت نام اطلاعات شخصی و دانشگاهی  وارد نمایید.
۲،  مرحله ارسال مقاله
به منظورارسال مقاله، پس از ورود به سامانه می توانید با ورود نام کاربری و گذرواژه، وارد «صفحه شخصی» خود شوید و  بر روی « فرم ارسال مقاله جدید» کلیلک نمایید و در مرحله بعد فرم تعهدنامه  و فرم تعارض منافع را دانلود و پر نمایید تا در  ارسال مقاله  بارگذاری نمایید و در نهایت مشخصات مقاله خود را وارد نمایید.

 ۳. ارزیابی اولیه مقاله
در این مرحله مقاله از نظر اینکه آیا با گستره محتوایی و اهداف مجله تناسب دارد یا خیر، مورد ارزیابی قرار می گیرد و در صورت تشخیص عدم تناسب با گستره محتوایی، مقاله رد می شود و در غیر اینصورت می تواند به شرط رعایت فرمت مجله وارد روند داوری اولیه شود. در این مرحله مقاله به دقت مطالعه می شود، و فقط چنانچه اشکالات قابلیت اصلاح داشته باشد به پروسه داوری های بعدی وارد می شود. در غیر این صورت مقاله رد ونظر داوری برای نویسنده قابل مشاهده می شود. هزینه داوری اولیه معادل ۱۵۰۰۰۰تومان است، که از طریق سامانه به حساب مجله واریز می کنند. لازم به ذکر است که پرداخت وجه در این مرحله به منزله پذیرش مقاله تلقی نمی شود و در صورت انجام داوری نیز وجه واریزی قابل استرداد نیست.

۴. تصمیم گیری در مورد مقاله
در این مرحله پس از اخذ نظر داوران، و ملاحظه توسط سردبیر در خصوص، رد، اصلاح یا پذیرش مقاله تصمیم گیری می شود و مقاله هایی که قابلیت رفع اصلاح و قابلیت چاپ دارند به اطلاع نویسندگان رسانده می شود پس از اخذ نظر داوران، هیئت تحریریه بر اساس نظر داوران که در خصوص، رد، اصلاح یا پذیرش با رفع اصلاحات جزئی، کلی، و بازبینی مجدد نظر داده اند، تصمیم گیری می شود. در صورتی که نظرات برعدم پذیرش مقاله بود، نامه عدم پذیرش مقاله به نویسندگان ارسال و مقاله از چرخه بررسی خارج می گردد.

۵. ادامه روند داوری ها
مقاله هایی که با انجام اصلاحات قابلیت پذیرش و جاپ دارند برای ورود به پروسه بعدی که اطلاع به نویسندگان، پرداخت هزینه مقاله، ملاحظه دقیق و انجام اصلاحات گام به گام توسط نویسنده، و چک و بررسی های مجدد توسط داورنهایی است وارد می شود. نتایج داور ها به شکل فایل word است که در قسمت داوری و دریافت فایل فراگزاری شده می توان داونلود و اصلاحات را ملاحظه و به دقت اعمال کرد. داوری مجله هم به شکل pdf است که نیاز به مطالعه دقیق و چِک کردن مقاله و اصلاح دارد.
بعد ازاین مرحله مقاله به ترتیب برای دو داور دیگر که یکی از این دو داور داور نهایی است برای چک نهایی اصلاحات انجام شده توسط نویسندگان که با هایلایت زرد و در صورت نیاز کامنت انجام شده است ارسال می شود. حداکثر زمان این پروسه به شرط انجام دقیق اصلاحات و ارسال به موقع توسط نویسندگان مدت یک ماه در نظر گرفته شده است. در صورتی که نویسنده ای بدون توجه به نظر داورمقاله را با اشکال بارگزاری کند و منجر به ورود به پروسه های دیگر بازبینی مجدد و داوری اضافه گردد این زمان نه تنها ممکن است طولانی تر شود بلکه ممکن است متحمل داوری مجدد کردد.
۶. هزینه اخذ پذیرش
هزینه اخذ پذیرش در مجله علوم روانشناختی یک میلیون و پانصد هزار تومان است. فیش پرداختی باید به نام نویسنده اصلی مقاله که دانشجو یا نویسنده مسئول است باشد. بعد از ورود به پروسه داوری این وجه قابل استرداد نیست.
۷. آماده ویرایش شدن مقاله
در هر مرحله از داوری وقتی موقعیت مقاله در حالت آماده ویرایش است نویسندگان مقاله می توانند بعد از رفع اصلاحات داوران و ویراستار و هایلایت کردن آنها و تکمیل مشخصات و سمت های نویسنده(گان)

هم در پروفایل شخصی و هم درنسخه بانام اقدام و مقاله را در هر دو قسمت بانام و بدون نام بارگزاری کنند.
۸. صدور نامه پذیرش
در صورتی که انجام اصلاحات توسط داور نهایی و سردبیر تایید گردد، روند صدور پذیرش آغاز می شود. لازم به توضیح است درنامه پذیرش سال و ماه چاپ مقاله درج می شود، نامه به به شکل آنلاین است و قابلیت دانلود و چاپ دارد، و قابلیت بررسی و مشاهده توسط نویسنده و دانشگاه مربوطه را دارد. برای بررسی صحت نامه پذیرش توسط دانشگاه مربوطه، این نامه تا قبل از چاپ مقاله قابلیت بررسی و مشاهده دارد که پژوهش دانشگاه می تواند با اخذ رمز و پسورد ورود به سایت از دانشجو صحت و اصالت نامه پذیرش را مورد ملاحظه قرار دهد.  درخواست هر گونه اصلاحی چه در نامه پذیرش و جه در اصل مقاله هزینه در بر دارد. بنابراین نویسندگان محترم برای جلوگیری از پرداخت هزینه مجدد برای رفع اصلاحات مجدد و اسامی نویسندگان به صفحه آرایی مجدد و بارگزاری مجدد توسط ادمین مقاله خود را در مرحله نهایی با دقت انجام داده و بارگزاری نمایند و اسامی را با دقت و با طبق فرمت مجله تنظیم نمایند.
۹. چاپ و انتشار مقاله
در نهایت، مقاله ها به ترتیب تاریخ چاپ و بر اساس تاریخ نامه پذیرش وارد مرحله صفحه آرایی و چاپ خواهند شد.

۱۰. فراخوان چاپ مقاله برتر
به اطلاع می رساند در هر شماره حداکثر یک مقاله از دانشگاههای برتر، که دارای کیفیت بالا بوده  و از نوآوری در موضوع، محتوا و روش تحقیق و نوشته علمی  برخوردار است به صورت رایگان انجام می شود.
 

دکتر سودابه ارشادی منش
مدیر مسئول و جانشین سردبیر مجله علوم روانشناختی


دفعات مشاهده: 15717 بار   |   دفعات چاپ: 424 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علوم روانشناختی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of psychologicalscience

Designed & Developed by : Yektaweb