پیام خود را بنویسید

یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.Export Journal XML زمستان 1400(دی)، - - 13 مقاله

Export Journal XML پاییز 1400(آذر)، - - 14 مقاله


سال 1400
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 103 (پاییز 1400(مهر)، 7-1400) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 102 (تابستان1400(شهریور)، 6-1400) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 101 (تابستان1400(مرداد)، 5-1400) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 100 (تابستان1400(تیر)، 4-1400) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 99 (بهار1400 (خرداد)، 3-1400) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 98 (بهار1400(اردیبهشت)، 2-1400) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 97 (بهار1400(فروردین)، 1-1400) - 13 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 96 (زمستان 1399(اسفند) 12-1399) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 95 (زمستان 1399(بهمن) 11-1399) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 94 (زمستان 1399(دی) 10-1399) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 93 (پاییز 1399(آذر) 9-1399) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 92 (پاییز 1399 (آبان) 8-1399) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 91 (پاییز 1399(مهر) 7-1399) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 90 (تابستان1399(شهریور) 6-1399) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 89 (تابستان1399(مرداد) 5-1399) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 88 (تابستان1399(تیر) 4-1399) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 87 (بهار 1399(خرداد) 3-1399) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 86 (2-1399) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 85 (1-1399) - 12 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 84 (12-1398) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 83 (11-1398) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 82 (10-1398) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 81 (9-1398) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 80 (8-1398) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 79 (7-1398) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 78 (6-1398) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 77 (5-1398) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 76 (4-1398) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 75 (3-1398) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 74 (2-1398) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 73 (1-1398) - 12 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 72 (12-1397) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 71 (11-1397) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 70 (10-1397) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 69 (9-1397) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 68 (8-1397) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 67 (7-1397) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 66 (6-1397) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 65 (1-1397) - 9 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 64 (12-1396) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 63 (9-1396) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 62 (6-1396) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 61 (3-1396) - 8 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 60 (12-1395) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 59 (9-1395) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 58 (6-1395) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 57 (3-1395) - 8 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 56 (12-1394) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 55 (9-1394) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 54 (6-1394) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 53 (3-1394) - 8 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 52 (12-1393) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 51 (9-1393) - 8 مقاله

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علوم روانشناختی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Journal of psychologicalscience

Designed & Developed by : Yektaweb