تابستان 1401(تیر)،                   برگشت به فهرست مقالات | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


استادیار، گروه مشاوره، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده:   (138 مشاهده)
زمینه: تحقیقات متعددی در خصوص عوامل مؤثر بر خودنظم ­جویی تحصیلی دانش ­آموزان انجام شده است، ولی پژوهشی که به صورت یکجا اثر تعاملی متغیرهای عملکرد خانواده، جو مدرسه، سرسختی روانشناختی و خودکارآمدپنداری تحصیلی را بر خودنظم­ جویی تحصیلی دانش­ آموزان بررسی نماید، انجام نشده است.
هدف: مدل ­یابی خودنظم­ جویی تحصیلی دانش­ آموزان بر اساس عملکرد خانواده، جو مدرسه و سرسختی روانشناختی با نقش میانجی­ گر خودکارآمدپنداری تحصیلی بود.
روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی و با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دانش­آموزان پسر مشغول به تحصیل در مقطع دوره دوم دبیرستان­های تهران، در سال تحصیلی 1400-1399 بودند و 385 نفر، به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و به پرسشنامه­ های راهبردهای یادگیری خودنظم­جویی پینتریچ و دی­گروت (1990)، عملکرد خانواده اپشتاین و همکاران (1983)، جو مدرسه زولیگ­ و همکاران (2009)، سرسختی کوباسا و همکاران (1982) و خودکارآمدپنداری تحصیلی غفور و اشرف (2007)، پاسخ دادند.
یافته­ها: نتایج حاکی از آن بودند که مدل فرضی پژوهش با انجام برخی اصلاحات از برازش مطلوبی برخوردار بود. )0/059 , RMSEA= 2/150, cmin/df=  0/929 , CFI= 0/901 , NFI= 0/907 . (GFI= همچنین ضرایب مسیر مستقیم میان عملکرد خانواده و جو مدرسه با خودنظم­ جویی تحصیلی معنادار بودند ولی ضریب مسیر مستقیم میان سرسختی روانشناختی با خودنظم­ جویی تحصیلی معنادار نبود. همچنین نتایج حاکی از آن بود که ضرایب مسیر غیرمستقیم میان عملکرد خانواده، جو مدرسه و سرسختی روانشناختی با خودنظم­ جویی تحصیلی معنادار بودند.
نتیجه‌گیری: خودنظم­ جویی تحصیلی دانش­ آموزان از طریق ارتقاء فرآیندهای­ ارتباطی خانواده، بهبود روابط درون مدرسه ­ای و افزایش سرسختی روانشناختی و خودکارآمدپنداری تحصیلی دانش­ آموزان، می­ تواند ارتقاء یابد.
متن کامل [PDF 1346 kb]   (51 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1400/7/1 | پذیرش: 1401/3/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.